วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล

0
1837

“สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคใต้ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีคุณภาพ ”

ทิ้งคำตอบไว้