วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล

0
2219

“สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคใต้ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีคุณภาพ ”

ทิ้งคำตอบไว้