คำขวัญจังหวัดสตูล

“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”